Tesis Mühendisliğinde Çözüm Ortağınız...

pivaSiLO Stoklama Üniteleri

pivaSiLO, genelde, yığın haldeki toz malzemelerin karakterine uygun biçimde stoklanmasını ve stok süresince olması gereken tedbirlerin uygulandığı ve zor kan malzemelerin kolay deşarjı için gerekli yöntemlerin (deşarj aktivatörü, flüdizasyon, vibrasyon, çekiçleme vb.) uygulandığı stoklama yapılarıdır. Stoklama büyüklüğüne bağlı olarak alınan tedbirlerin mahiyeti de değişmektedir. Dış saha siloları ve iç saha silolarında alınan tedbirler de birbirinden farklıdır. Kırılgan malzemeler, gıda maddeleri, oksijene hassas malzemeler, neme hassas malzemeler, basınca hassas malzemeler ve bunun gibi özel durumlu malzemeler için alınan tedbirler birbirinden farklıdır.